Результати ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів»

18-19 жовтня 2013 року Хмельницький університет управління та права, Головне управління юстиції у Хмельницькій області, Управління державної виконавчої служби у Хмельницькій області, Європейська асоціація правових шкіл та правників, Комітет конкурсного права Асоціації правників України, Відділення Асоціації правників України в Хмельницькій області та Всеукраїнська самоврядна організація фахівців конкурсного процесу провели ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів».

Місцем проведення вкотре було обрано актовий зал головного корпусу Хмельницького університету управління та права.

У роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції взяли участь судді місцевих та апеляційних судів різних юрисдикцій, керівники і працівники органів державної виконавчої служби, знані юристи-науковці, які представляли провідні навчальні заклади України, галузеві правові інститути держави, представники громадських організацій, адвокати та інші фахівці у галузях економіки, банківської справи та права.

Від імені Всеукраїнської самоврядної організації фахівців конкурсного процесу, з початком роботи конференції її учасників привітала Ірина Сербін, виконавчий директор ВСО ФКП. У своєму вітальному слові вона підкреслила, що становлення правової держави України, з урахуванням тих демократичних змін, які сповідує Європа, відбувається тут і сьогодні завдяки зусиллям учасників конференції. Висловлюючи вдячність усім присутнім, Ірина Сербін побажала, щоб високий потенціал висловлених учасниками конференції ідей, поглядів, бачень став дорожньою картою, дав поштовх до вирішення багатьох проблемних питань виконання рішень судів та інших органів.

Віце-президент Всеукраїнської самоврядної організації фахівців конкурсного процесу Андрій Потьомкін представив увазі шанованої публіки дві доповіді: «Практика вирішення господарськими судами спорів про визнання виконавчого напису нотаріуса такими, що не підлягає виконанню» та «Проблемні питання виконання рішень Конституційного Суду України». У своїх виступах він наголосив на необхідності вирішення виявлених наукою і судовою практикою проблемних питань стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса, виконання рішень судів господарської юрисдикції та єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні, а також звернув увагу учасників конференцій на те, що чинне законодавство України не відповідає вимогам чіткості, ясності і недвозначності правових приписів, що неминуче призводить до неоднакового застосування правових норм, необмеженості трактування у правозастосовній практиці і сваволі.

Член Ревізійної комісії Всеукраїнської самоврядної організації фахівців конкурсного процесу Андрій Авторгов у своїй доповіді «Колізії та прогалини законодавства про виконавче провадження» розповів учасникам конференції, до яких негативних наслідків та порушень прав і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб призводить недосконалість законодавчого регулювання та визначеності в діяльності органів державної виконавчої служби. Зокрема, він наголосив на терміновій необхідності реформування законодавства про виконавче провадження, з метою забезпечення передбачуваності застосування правових норм, вироблення і впровадження правових вимог, які дадуть змогу будь-якому суб’єкту правовідносин відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, зрозуміти і передбачати юридичні наслідки своєї поведінки та застосування правових норм.

Говорячи про ІV Міжнародну науково-практичну конференцію, неможливо не відзначити притаманних їй актуальності і злободенності порушених питань. У широкому колі юристи-науковці дали належну оцінку законодавчому регулювання виконання рішень судів та інших органів, обговорили проблемні аспекти, які виникли в роботі органів державної виконавчої служби на сучасному етапі, та окреслили перспективи розвитку законодавства про виконавче провадження на майбутнє.

Особливо вразив глибиною набутого практичного досвіду та теоретичного осмислення виступ юридичного радника Центру комерційного права Ігоря Ніколаєва – «Узгодження процедур виконавчого провадження та банкрутства в Україні». У своєму виступі, що ґрунтувався на глибинному розумінні процесів та основ запровадження, влаштування і розвитку процедур виконавчого провадження та банкрутства, він підсумував ключові перипетії, прорахунки та успіхи на шляху становлення виконавчого провадження в Україні.

Підкреслюючи виняткову важливість проведеної конференції, хочеться висловити сподівання, що критичний аналіз стану та орієнтирів розвитку процедур виконання рішень судів та інших органів, який обговорювався під час конференції, дасть поштовх до вирішення багатьох проблем виконавчого провадження в Україні, що у свою чергу призведе до значного поступу нашої держави вперед до сучасного вирішення суспільних, правових та економічних назрілих проблем.

Більш детальну інформацію про конференцію можна знайти на сайтах Хмельницького університету управління та права та Асоціації правників України. Про подію також згадують і українські ЗМІ, зокрема Судово-юридична газета.

Comments are closed

©2013. Всеукраїнська громадська організація «Саморегулівна організація фахівців конкурсного процесу».